Την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, απευθείας από τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Εναλλακτικά, εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας, οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται στα ΚΕΠ Έδεσσας και Άρνισσας.
Στην περίπτωση εμφάνισης από το σύστημα μηνύματος προσκόμισης δικαιολογητικών-διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου (ώρες εξυπηρέτησης 09.00-13.00) κατά σειρά προτεραιότητας:
1. Κα. Παπαδοπούλου Ε. (ισόγειο Δημαρχείου Έδεσσας, τηλ.2381350776)
2. Κα. Σίσκου Δ. (ισόγειο Διοικητηρίου, γραφείο 3, τηλ. 2381351274)
3. Κα. Μητσάκη Ε. (ισόγειο Διοικητηρίου, γραφείο 4, τηλ. 2381351275).
Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:
• ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.
• Αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού, είτε συνδικαιούχος).
• Τηλέφωνο επικοινωνίας και εφόσον υπάρχει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
• Οικονομικά στοιχεία (π.χ. Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κά).
• Εάν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο: www.keaprogram.gr.