Στο γραφείο της Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνάς Αηδονά, παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Δημητρίου Καιρίδη υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο με διακριτικό τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2016» συνολικού προϋπολογισμού 130.500,00 €. Το έργο υλοποιείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και η ασφαλής διέλευση των οδηγών.

«Προωθούμε τις διαδικασίες παρ’ όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να διευκολύνουμε τους πολίτες στην καθημερινότητα τους. Στην μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των έντονων χιονοπτώσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας το προηγούμενο διάστημα, η οποία είχε θετικά αποτελέσματα, προστίθεται η νέα σύμβαση ώστε να μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι σε περίπτωση εμφάνισης ανάλογων καιρικών φαινομένων» ανέφερε η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αηδονά.