Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, κ. Κωνσταντίνος Κούγκας, ευχαριστεί δημόσια τους επιχειρηματίες, κ. Γεώργιο Κώτσο, κ. Ιωάννη Ουζούνη και κ. Φώτιο Μοσχάκη, για την προσφορά διανυκτερεύσεων, στα ξενοδοχεία τους, σε εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους των σχολείων ευθύνης της ΔΔΕ Πέλλας. Οι δωρεάν διανυκτερεύσεις χορηγήθηκαν, μετά από κλήρωση, στο πλαίσιο κοπής της πρωτοχρονιάτικης
βασιλόπιτας.
Η ευγενική προσφορά, των παραπάνω επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή τη
δύσκολη οικονομική περίοδο.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πέλλας
Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ
Χημικός