Η Π. Υ. Έδεσσας επενέβη από 13 – 08 – 2017 έως και 15 – 08 – 2017 στα εξής
συμβάντα:

 Την Κυριακή 13 – 08 – 2017 και ώρα 07:45 σε διαρροή αμμωνίας στα ψυγεία του
αγροτικού συνεταιρισμού Άρνισσας όπου συμμετείχαν τρία ( 3 ) οχήματα με επτά
( 7 ) Πυροσβέστες.
 Την Κυριακή 13 – 08 – 2017 και ώρα 10:21 σε δασική πυρκαγιά στην Τ.Κ. Παναγίτσας
του Δήμου Έδεσσας όπου συμμετείχαν δύο ( 2 ) οχήματα με τέσσερις ( 4 )
Πυροσβέστες.
 Την Κυριακή 13 – 08 – 2017 και ώρα 16:04 σε κοπή δέντρου στο 10
ο
χιλ. Έ.Ο.
Έδεσσας – Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχαν ένα ( 1 ) όχημα με δύο ( 2 )
Πυροσβέστες.
 Την Κυριακή 13 – 08 – 2017 και ώρα 16:28 σε πυρκαγιά στην αγροτική περιοχή της
Τ.Κ. Άρσενίου του Δήμου Σκύδρας όπου συμμετείχαν δύο ( 2 ) οχήματα με τέσσερις
( 4 ) Πυροσβέστες.
 Την Κυριακή 13 – 08 – 2017 και ώρα 17:46 σε πυρκαγιά στην αγροτική περιοχή της
Τ.Κ. Καλής του Δήμου Σκύδρας όπου συμμετείχαν ένα ( 1 ) όχημα με δύο ( 2 )
Πυροσβέστες.
 Την Δευτέρα 14 – 08 – 2017 και ώρα 15:23 σε πυρκαγιά εντός κατοικημένης
περιοχής στην Δ.Κ. Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας όπου συμμετείχαν δύο ( 2 ) οχήματα
με πέντε ( 5 ) Πυροσβέστες.
 Την Δευτέρα 14 – 08 – 2017 και ώρα 18:40 σε πυρκαγιά στην αγροτική περιοχή της
Τ.Κ. Καλλίπολης του Δήμου Σκύδρας όπου συμμετείχαν δύο ( 2 ) οχήματα με
τέσσερις ( 4 ) Πυροσβέστες.
 Την Τρίτη 15 – 08 – 2017 και ώρα 13:19 σε πυρκαγιά στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ.
Σεβαστιανών του Δήμου Σκύδρας όπου συμμετείχαν τρία ( 3 ) οχήματα με έξι ( 6 )
Πυροσβέστες.