Ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η διαδικασία εγγραφής της πίστωσης για τον αξονικό τομογράφο των Γιαννιτσών στο ΠΔΕ και ακολουθεί η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η δημοπράτηση του.

Η έγκριση χρηματοδότησης το τελευταίο δεκαήμερο σημαντικών υποδομών στα Νοσοκομεία της Πέλλας αναβαθμίζει επιπλέον το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Συγκεκριμένα χρηματοδοτείται η η προμήθεια νέου κλιβάνου ατμού για το Νοσοκομείο Γιαννιτσών με 100.000,00 €, η διαμόρφωση και επέκταση των επειγόντων ( ΤΕΠ) στο Νοσοκομείο Έδεσσας με 140.000,00 €, η προμήθεια 10 νέων μηχανημάτων τεχνητού νεφρού για την νέα σύγχρονη μονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκομείο Έδεσσας με 150.000,00 €.
Ο αξονικός τομογράφος για το Νοσοκομείο Γιαννιτσών θα δημοπρατηθεί άμεσα.
Ο αξονικός τομογράφος για το Νοσοκομείο Έδεσσας θα εγκατασταθεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2018 και θα εξυπηρετεί τους πολίτες αμέσως μετά την έγκριση της λειτουργίας του.
Ακόμη έχει εγκριθεί η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού για τα Νοσοκομεία και εγκρίνεται η πρόσληψη μόνιμων γιατρών για τα Κ.Υ. Έδεσσας και Γιαννιτσών.
Περαιτέρω ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων θα εξεταστεί προς το τέλος του έτους.