Ο βουλευτής Γιάννης Σηφάκης εκφράζει την ικανοποίηση του για την ταχεία προώθηση των αιτημάτων που είχε θέσει στον Υφυπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη για τα Νοσοκομεία και Κ.Υ. στην Πέλλα.

Εξεδόθη η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας για την χρηματοδότηση έργων στην Πέλλα. Συγκεκριμένα :
1. «Εργο αναδιαμόρφωσης και επέκτασης του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο Γ.Ν. Έδεσσας», προυπολογισμού 140.000,00 €
2. «Προμήθεια 10 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης και αιμοδιαδιήθησης και on line μεθόδων για το Γ.Ν. Έδεσσας» για την Μονάδα τεχνητού νεφρού, προϋπολογισμού 150.000,00 €
3. «Προμήθεια ενός κλιβάνου ατμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γιαννιτσών», προϋπολογισμού 90.000,00 €
4. «Βελτίωση κτιριακών υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέμτρπου Υγείας Αριδαίας», προϋπολογισμού 150.000,00 €
Ακόμη εξασφαλίστηκε η προμήθεια συστημάτων υπολογιστικής ακτινογραφίας ( CR) ( ψηφιακά εμφανιστήρια) για τα ακτινολογικά μηχανήματα των Κ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας 207.500,00 €.