Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι
σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3927/τ.β’), αρθ.4 « Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), ως ακολούθως:
α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πωλητές που θα δραστηριοποιηθούν στις προσεχείς λαϊκές του Λουτρακίου, διανέμονται ως εξής:
19/9/2020 26/9/2020
Βαρσαμίδης Ιωάννης Αθανασιάδου Άννα
Γκανταίδης Γκιβί Αμανατίδου Ρίτα
Γκέλος Βασίλειος Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Ιωακειμίδου Ιωάννα Ιωάννου Αικατερίνη
Κοτζά Αικατερίνη Κακούδη Ευστρατία
Κωνσταντίνου Κυριακή Κουιμτσίδου Μιλάνα
Λαγούδη Μαρία Κριβάσης Δημήτριος
Μπίνου Ειρήνη Μακαρίδης Οδυσσέας
Σαρακινλής Ευάγγελος Ούρδας Αναστάσιος
Σταύρου Δέσποινα Σέλκος Νικόλαος
Στόϊκου Πασχαλίνα Τεκκές Χαράλαμπος
Τσολερίδου Ειρήνη Τσαχειρίδου Ελένη
Χατζηιορδανίδου χαρίκλεια Χαραλαμπίδης Φίλιππος

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ