Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας θα συνεδριάσει δια περιφοράς, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 ,με τα εξής πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση Β’ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
3. Αντικατάσταση του μέλους της επιτροπής παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , Ρίνδη Κων/νου με την Τσομπανίδου Δήμητρα , λόγω μετάταξης του πρώτου.

4. Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Αρσενίου στον αθλητικό σύλλογο «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
5. Δωρεάν παραχώρηση των δημοτικών γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».