Θεοδώρα Τζάκρη: Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 ώστε να επωφεληθούν του μέτρου όσο το δυνατόν περισσότερες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέβαλε η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 11 ακόμα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την «Αύξηση των πόρων του προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19». Με τη διαπίστωση ότι η αξιολόγηση/βαθμολόγηση που εφαρμόστηκε απέκλεισε πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την ενίσχυσης και ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός των 150 εκ. € έχει ήδη υπερκαλυφθεί 4 φορές από τις αιτήσεις που έγιναν, οι υπογράφοντες βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την πρόθεσή του (1)  να αυξήσει τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου προγράμματος και (2) να εκδώσει νέα πρόσκληση η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων όπως πχ να υπάρξουν ποσοστώσεις για κάθε κλάδο θιγόμενων επιχειρήσεων ώστε να επωφεληθούν όλοι οι κλάδοι που εκπροσωπούν αυτές οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στο παρόν πρόγραμμα έχουν αποκλειστεί.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

 

 

«ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Αύξηση των πόρων του προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19»

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιείται πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19, προϋπολογισμού 150 εκ. €. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ολοκληρώθηκαν στις 12 Οκτωβρίου. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν να παρασχεθεί στοχευμένα σε επιχειρήσεις, δημόσια στήριξη με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να χορηγηθεί στις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν στις αρχές του 2021.

Επιχειρήσεις δικαιούχοι της ενίσχυσης, που δύνανται να επωφεληθούν αυτής της ενίσχυσης, είναι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μεταξύ άλλων να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2019, κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους, να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, να έχουν συγκεκριμένη εταιρική μορφή όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,ΝΕΠΑ, ΚΥΝΣΕΠ, ατομική επιχείρηση, συνεταιρισμός, δικηγορική εταιρεία κλπ.

Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των επιχειρήσεων  γίνεται βάσει των κάτωθι αντικειμενικών κριτηρίων όπως οι ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς τον κύκλο εργασιών έτους 2019 και ο κύκλος εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β).

Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση/βαθμολόγηση, πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πχ ατομικές επιχειρήσεις εστίασης, εποχικές κλπ) έχουν μείνει εκτός της ενίσχυσης. Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος διαπιστώνεται ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός των 150 εκ. € έχει ήδη υπερκαλυφθεί 4 φορές από τις αιτήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανάγκες που αφορούν στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επειδή οι συνθήκες που βιώνουν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας είναι εξαιρετικά δύσκολες και προβλέπεται δύσκολος χειμώνας

Επειδή υπάρχουν έντονες αμφιβολίες ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα της αγοράς στο τέλος του 2021.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου προγράμματος που υλοποιείται από τις Περιφέρειες (μια αύξηση που θα μπορούσε να προέλθει από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης είτε από το ΕΣΠΑ ΚΛΠ) ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί;
  2. Προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση νέας πρόσκλησης, η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων όπως πχ να υπάρξουν ποσοστώσεις για κάθε κλάδο θιγόμενων επιχειρήσεων ώστε να επωφεληθούν όλοι οι κλάδοι που εκπροσωπούν αυτές οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στο παρόν πρόγραμμα έχουν αποκλειστεί;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Τζάκρη Θεοδώρα

Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αυγέρη Δώρα

Γιαννούλης Χρήστος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Μάλαμα Κυριακή

Νοτοπούλου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη

Σκούφα Μπέττυ

Φάμελλος Σωκράτης….»