Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σκύδρας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σταματέλλος Γεώργιος, ενημερώνει τους πωλητές και τους καταναλωτές ότι η Λαϊκή Αγορά της Καλής θα λειτουργήσει κανονικά αύριο Τετάρτη 7-10-20.

Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 9712/6-10-20 αναφέρονται συγκεκριμένα: έχοντας υπόψη: α) Τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, β) Την ανάγκη διαχείρισης και λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της 7ης Οκτωβρίου 2020 στην Κοινότητα Καλής του Δήμου Σκύδρας και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, αποφασίσαμε τα εξής:

1. Η Λαϊκή Αγορά της Καλής θα γίνει την Τετά

 

ρτη 07-10-2020 με την συμμετοχή  πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) με ΟΛΑ τα πωλούμενα είδη: οπωρολαχανικά, φρούτα, τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής φροντίδας, ρούχα, εσώρουχα, τσάντες, παιχνίδια, εργαλεία κλπ.

  1. Οι πάγκοι παραγωγών, και κατόχων εμπορικών και επαγγελματικών αδειών θα τοποθετηθούν στις προηγούμενες θέσεις τους (πριν τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας), με τήρηση της απαιτούμενης απόστασης, όπως ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επιβολή μέτρων προς περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού (ΦΕΚ 3927 τεύχος Β΄14-9-20).

3.Οι πωλητές θα φέρουν μάσκες και γάντια. Οι πελάτες που επιθυμούν να διαλέξουν μόνοι τους θα πρέπει να φέρουν επίσης γάντια και μάσκα. Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό – ένα άτομο κάθε φορά. Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών. Οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).