Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας θα συνεδριάσει με περιφορά, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020,με τα εξής έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
2.Τοποθέτηση Φ.Ο.Π. στις Κοινότητες Μαυροβουνίου και Αρσενίου Δήμου Σκύδρας
3.Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021.
4.Έγκριση της αριθ. 38/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας στην περιοχή του Ο.Τ. Γ152 με την καταβολή του δικαιώματος αποζημίωσης.
5.Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας για το σχολικό έτος 2021-2022.
6.Συγκρότηση επιτροπής ισότητας Δήμου Σκύδρας.