Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, ώρα 18:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής δώδεκα θέματα:

1. Συζήτηση για λήψη ή μη απόφασης διενέργειας Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2021.
2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2021 Δήμου Σκύδρας.
4. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.
5. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.
6. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σαχίνη στην Σκύδρα.
7. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρου στην Σκύδρα.
8. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή ξερών δέντρων στα πάρκα της Κοινότητας Σκύδρας.
9. Διαπιστωτική πράξη τοποθέτησης πωλητών στη Λαϊκή Αγορά Σκύδρας.
10. Έγκριση ανανέωσης άδειας καντίνας.
11. Έγκριση προτάσεων – εισηγήσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
12. Έγκριση προτάσεων – εισηγήσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.