Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, παρατείνεται η ρύθμιση για τη μη ισχύ της ταυτότητας του κτιρίου.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 118, παράγραφος 9, αναφέρεται ότι: «Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής: «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α` 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας».

Στόχος της εκ νέου παράτασης είναι η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα για τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, που ικανοποιεί ένα αίτημα του τεχνικού και νομικού κόσμου της χώρας.

 

Ολόκληρο το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή εδώ: