Ενημερώνουμε ότι στο Κ.Υ. Έδεσσας λειτουργεί οφθαλμολογικό ιατρείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Τηλέφωνα Ραντεβού: 2381027028

Με εκτίμηση
Ο Υπεύθυνος του Κ.Υ. Έδεσσας
Φαχούρι Άρμια