Με την παρούσα επιστολή, δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε  καμία μείωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κανέναν εργαζόμενο του κλάδου μας,  ιδιαίτερα σε μία εποχή που η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων επιδεινώνεται οριζόντια και η ακρίβεια κάνει δύσκολη την επιβίωσή τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πόρισμα της Διυπουργικής Επιτροπής και η βαθμολόγηση βασίστηκε σε παντελή  έλλειψη στοιχείων όπως είναι οι κλαδικές και επιδημιολογικές μελέτες και η αξιολόγηση έγινε  από διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα θέματα ΥΑΕ

          Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δικαιούνται το επίδομα διότι καθημερινά εκτίθενται σε ερεθιστικούς, τοξικούς, καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους παράγοντες, εκτελούν βαριές χειρωνακτικές εργασίες, αντιμετωπίζουν καθημερινά μικροοργανισμούς και μικρόβια, βιώνουν συνθήκες εργασιακού στρες που απορρέει από την εντατικοποίηση εργασίας, με συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων σε εργαζομένους που είναι άνω των 50 ετών, με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Την ίδια στιγμή, σε πολλά   σχολεία,  οι μισθοί χιλιάδων εργαζομένων στην καθαριότητα υποβαθμίστηκαν στα 290€ μηνιαίως με εξευτελιστικές τρίωρες συμβάσεις εργασίας. . Και βεβαίως, οι Δήμοι, δεν μας χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας με αποτέλεσμα να εκτιθέμεθα πολύ περισσότερο στους πιο πάνω κινδύνους.

          Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, που δώσαμε τη μάχη με τον covid-19, που βγάλαμε ασπροπρόσωπη Κυβέρνηση και Κοινωνία, που διασφαλίσαμε με κίνδυνο της ζωής μας υγεία και ασφάλεια σε κάθε χώρο ευθύνης μας, που νοσήσαμε και χάσαμε σε αυτή την άνιση μάχη συναδέλφισσες και συναδέλφους, απαιτούμε σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Όλα τα παραπάνω βεβαίως η Διυπουργική Επιτροπή που γνωμοδότησε για το Ανθυγιεινό Επίδομα δεν τα έλαβε υπόψιν της, αφού περιορίστηκε σε μια καθαρά διεκπεραιωτική διαδικασία.

Σας καλούμε να στηρίξετε το αίτημα μας και να  μην επιτρέψετε την άδικη περικοπή του επιδόματος μας. Το δικαιούμαστε, το έχουμε ανάγκη εμείς και οι οικογένειές μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΩΔΩΡΑ ΚΑΡΡΑ                         ΤΣΟΥΜΑΝΓΚΑ ΕΛΠΙΔΑ