Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: Να αποζημιωθούν άμεσα και δίκαια οι δενδροκαλλιεργητές της Π.Ε. Πέλλας

 

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας,

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την Επιστολή του Συνδέσμου Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Πέλλας στην οποία ζητούν να ενισχυθούν δίκαια οι δενδροκαλλιεργητές της περιοχής μέσω των χορηγηθέντων αποζημιώσεων που θα αποδοθούν βάσει της δήλωσης ΟΣΔΕ.

 

 

 

Αθήνα 23/11/2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές