Για τους κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών

Θέμα: Για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σκύδρας

 

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης, Κατσώτης Χρήστος και Στολτίδης Λεωνίδας

 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το υπόμνημα της Δημάρχου του δήμου Σκύδρας, σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος στον τομέα της υγείας, των υποδομών, της εκπαίδευσης, στον πολιτιστικό και αθλητικό τομέα, στο ενεργειακό κόστος, στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των τραπεζικών καταστημάτων. Επίσης, ζητά χρηματοδότηση του δήμου και όλων των Ο.Τ.Α. και την παραχώρηση του ακινήτου της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σκύδρας στο Δήμο Σκύδρας.

 

 

 

Αθήνα 21/11/2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές