Το θέμα του διαγωνισμού θεωρείται επίκαιρο παντού και πάντοτε ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, οι οποίες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τις ανωτέρω έννοιες.  Ο χωρισμός ανέκαθεν αποτελούσε πηγή έμπνευσης για κάθε μορφή τέχνης. Εξάλλου, η ζωή είναι μια σειρά από ξεκινήματα και αποχαιρετισμούς. Κάθε μέρα αποχαιρετούμε την προηγούμενη και καλωσορίζουμε με  ελπίδα την καινούρια.    Είναι λοιπόν, φάρμακο ή φαρμάκι μια εμπειρία χωρισμού –αποχωρισμού; Θα μπορούσε ποτέ ένας αποχωρισμός να αντιστρέψει τους όρους και να αποτελέσει την αρχή και όχι το τέλος οποιαδήποτε σχέσης;

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παροτρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με την δημιουργική γραφή , ξεδιπλώνοντας τις ιδέες και τη φαντασία τους.  Κάποιοι από αυτούς ίσως γνωρίσουν για πρώτη φορά το γράψιμο ως ένα μέσο που ταξιδεύει νοητικά τη ζωή τους. ΄Ισως πάλι,  καταφέρουμε να ανακαλύψουμε νέους επίδοξους συγγραφείς που θα γνωρίσουν μιαν άλλη πλευρά του εαυτού τους που δεν είχαν ανακαλύψει. Επιπλέον δίνει κίνητρο συμμετοχής, καθώς το κείμενό τους θα πάρει σάρκα και οστά επί σκηνής ,σε προγραμματισμένη εκδήλωση την άνοιξη του 2023.

Ο μονόλογος ειδικότερα που προτείνεται στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί ένα εύκολο είδος, από την άποψη τεχνικών μέσων κα αποτελεί μια καλή ευκαιρία προκειμένου οι μαθητές να εκφράσουν τον εσωτερικό κόσμο τους μέσω του βασικού τους ήρωα.

 

Οι μαθητές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το θέμα του διαγωνισμού με την ευρύτερη έννοια, ενώ τα κείμενα μπορούν να είναι κωμικά, δραματικά , σατυρικά κ.α..

 

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Λυκείων του Ν. Πέλλας (συμπεριλαμβανομένων των Γενικών, ΕΠΑΛ και Εσπερινών).

 

Η έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2022, ενώ η  καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η  Φεβρουαρίου 2023.

 

Οι δύο καλύτεροι μονόλογοι θα  ανέβουν επί σκηνής από ερασιτέχνες ηθοποιούς, σε ειδική εκδήλωση που πρόκειται να λάβει χώρα την άνοιξη του 2023  , την οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να φέρει σε πέρας ο σύλλογος βιβλιόφιλων Έδεσσας.

 

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

 1. Η έκταση των κειμένων δε θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις σελίδες γραμμένες σε μονό διάστιχο , ενώ η γραμματοσειρά θα πρέπει να έχει τη μορφή ARIAL 12
 2. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή συλλογικές
 3. Κάθε μαθητής- μαθήτρια ή ομάδα μαθητών –μαθητριών , μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο μονόλογο. Οι μονόλογοι θα πρέπει να είναι πρωτότυποι και να μην περιλαμβάνουν υλικό , το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους μαθητές ή τις μαθήτριες σε καμία φάση του διαγωνισμού.
 5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές – μαθήτριες , όσο και από τους κηδεμόνες τους.
 6. Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό, πριν την αποστολή των έργων. Σε απλή Υ/Δ ο γονέας-κηδεμόνας θα αποδέχεται τη συμμετοχή του μαθητή –μαθήτριας στον διαγωνισμό υπό τους όρους της προκήρυξης.
 7. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών – μαθητριών υποβάλλονται στον Σύλλογο Βιβλιόφιλων Έδεσσας και κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Τα παραχθέντα έργα δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην αξιολόγηση των μαθητών-μαθητριών εν γένει. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς δε θα λάβει χώρα εντός ωρολογίου προγράμματος.
 8. Σύμφωνα με τον ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής διαδικασίας και συγγενικών δικαιωμάτων» τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στους δημιουργούς τους. Ο σύλλογος βιβλιόφιλων Έδεσσας, δικαιούται να δραματοποιήσει τους μονολόγους επί σκηνής και να αναφέρει τα ονόματα των συμμετεχόντων-συμμετεχουσών , αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά σε εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από την δραματοποίηση των μονολόγων και η χρήση θα γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων , ούτε και με τη διάθεση , δωρεάν διανομή , διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
 9. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων – συμμετεχουσών.
 10. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος
 11. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έργων ορίζεται η 15 Φεβρουαρίου 2023
 12. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του διαγωνισμού η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από τον διαγωνισμό

 

Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποστολής ταινιών

 1. Οι μονόλογοι αποστέλλονται στο e mail [email protected]
 2. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ομάδας ή του / της μαθήτριας που συμμετάσχει στο διαγωνισμό : oνοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη , διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και e mail επικοινωνίας με το σχολείο.

 

Υπεύθυνη του διαγωνισμού ορίζεται η κα Τσεχελίδου Δέσποινα  , μέλος του συλλόγου βιβλιόφιλων Έδεσσας e mail [email protected] και τηλέφωνο επικοινωνίας 6955318868

 

Αξιολόγηση και δραματοποίηση

 

 1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από την 16 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2023.Κριτίρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα. Συγκεκριμένα, στην κλίμακα των 20 μονάδων, έως δέκα (10) μονάδες θα λάβει η πρωτοτυπία του περιεχομένου, έως  πέντε (5) μονάδες η δομή των κειμένων και  έως πέντε (5) μονάδες η σύνταξη –ορθογραφία.
 2. Τους μονολόγους κρίνει τριμελής επιτροπή, η οποία συνεδριάζει όσες φορές είναι απαραίτητο , προκειμένου να εκφέρει την κρίση της και να επιλέξει τους δύο μονολόγους οι οποίοι θα διακριθούν και θα παρουσιαστούν στην θεατρική σκηνή.
 3. Τα βραβεία δεν περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή, αντί αυτού θα δοθούν δύο έπαινοι συμμετοχής στους δύο πρώτους μονόλογους που θα  διακριθούν .
 4. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής σε e mail, αλλά και από το site του Συλλόγου Βιβλιόφιλων Έδεσσας (www.vivliofiloi.blogspot.com) μέχρι και τις 30/3/2023
 5. Oι μονόλογοι που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν επί σκηνής σε ειδική εκδήλωση τον Απρίλιο του 2023 .

 

Οργανωτική Επιτροπή

 1. Τρύφων Ούρδας , πρόεδρος συλλόγου βιβλιόφιλων Έδεσσας
 2. Τσεχελίδου Δέσποινα, μέλος του συλλόγου βιβλιόφιλων Έδεσσας.

 

Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή θα είναι τριμελής . Θα απαρτίζεται από συγγραφείς , εκπαιδευτικούς και ανθρώπους  του θεάτρου, όλοι μέλη του συλλόγου βιβλιόφιλων Έδεσσας.

 1. Ευαγγελίδης Δημήτριος , συγγραφέας
 2. Λαζάρου Σοφία , συνταξιούχος εκπαιδευτικός
 3. Τσεχελίδου Δέσποινα, συγγραφέας , θεατρικός συγγραφέας