Σήμερα υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή της στέγης του Δημοτικού Σχολείου Περαίας.

Η σύμβαση με τον εργολάβο έχει ήδη αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και η κατασκευή του ξεκινάει τις προσεχείς ημέρες.

Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Καρασμάνης είχε συνάντηση με την Διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών στις 21-12-2022 για το θέμα αυτό. Όπως επίσης έχει ενημερωθεί ο Δήμαρχος Δημήτρης Γιάννου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Θέμης Καρυδόπουλος.

Ακολουθεί σύνδεσμος με το προγενέστερο Δελτίο Τύπου του πρώην Υπουργού :

👉 Ακολουθεί σύνδεσμος με το προγενέστερο Δελτίο Τύπου του πρώην Υπουργού :