Εγκρίθηκαν στις 9/2/2023 από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά και του αρμόδιου για το Ταμείο Ανάκαμψης Ανασυγκρότησης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Άκη Σκέρτσου, του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή,του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών κ. Γιώργου Καραγιάννη, της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή της Π.Ε. Καρδίτσας κ. Κώστα Τσιάρα και του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστη Καβαλάκη, δύο σημαντικά αρδευτικά έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 195,15 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στη συνεδρίαση, εκ μέρους του ΥπΑΑΤ συμμετείχε επίσης, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης.

 Πρόκειται για:

1)    Αρδευτικό Δίκτυο Αλμωπαίου προϋπολογισμού  κατασκευής 115.000.000€ (πλέον ΦΠΑ)

Το Έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Αρδευτικού Δικτύου Αλμωπαίου.

Πιο αναλυτικά, το Έργο περιλαμβάνει:

v   Την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής –κατασκευαστικών μελετών του Έργου.

v   Την κατασκευή:

•     Αρδευτικού Δικτύου.

•     Αναχωμάτων προστασίας των άνω περιοχών.

v   Τη συντήρηση και τη λειτουργία του Αρδευτικού Δικτύου για 23έτη.

Η κατασκευή του Αρδευτικού Δικτύου θα συμβάλλει στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης.

Η εν λόγω περιοχή, σήμερα αρδεύεται πλημμελώς με νερό προερχόμενο από μεγάλο αριθμό ιδιωτικών γεωτρήσεων εντός της περιμέτρου των έργων και με πρόχειρες απολήψεις από την Περιφερειακή Τάφρο.

Η προτεινόμενη προς άρδευση ακαθάριστης έκτασης 150.000στρεμμάτων έχει χωριστεί σε

δώδεκα αρδευτικές ζώνες 10.000 έως 15.000 στρεμμάτων. Μετά την αφαίρεση της έκτασης των οικισμών, δρόμων, τάφρων, ρεμάτων κλπ. Η συνολική καθαρή καλλιεργούμενη έκταση εντός της περιμέτρου, θα ανέλθει σε 120.440στρέμματα.

Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 25.000 αγρότες.

Το έργο υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2025.

2)    Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά Καρδίτσας προϋπολογισμού  κατασκευής 80.148.358€ (πλέον ΦΠΑ)

Το αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων που αναφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και των Ορφανών Νομού Καρδίτσας, συνολικής εκτάσεως 74.300 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Τιτανίου και Ενιπέα Φαρσάλων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου, η περιοχή αναμένεται να αρδεύεται κυρίως με ποσότητες νερού που θα αξιοποιούν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις που ήδη λειτουργούν, και είναι είτε Δημοτικές ή ιδιοκτησίας των ΤΟΕΒ, και συμπληρωματικά τις διαθέσιμες θερινές παροχές του ποταμού Ενιπέα.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται έντεκα επί μέρους αρδευτικά δίκτυα που θα αρδεύουν ακαθάριστη έκταση 74.300 στρεμμάτων, καθαρή έκταση περί τα 67.800 στρέμματα, και θα αξιοποιούν τις γεωτρήσεις που προαναφέρθηκαν, συνολικής δυναμικότητας 14.345 μ3/ώρα. Σε δύο από τα επί μέρους δίκτυα δε, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και η επιφανειακή απορροή του ποταμού Ενιπέα, τις περιόδους του έτους που υπάρχει, με άντληση του νερού από κατάλληλα σημεία. Επιπλέον, το δίκτυο αναμένεται να ενσωματώνει έξυπνες τεχνολογίες με αισθητήρες και αυτόματους διακόπτες, για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού και των δαπανών ενέργειας.

Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 7.000 αγρότες.

Το έργο υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2025.