Τη Δευτέρα, 20/03/2023 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα της βόρειας πτέρυγας του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πέλλας στην πόλη των Γιαννιτσών, θα βρίσκονται εκπρόσωποι της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε» – ιδιοκτήτριας του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας – και εκπρόσωποι της Ανάδοχου Σύμπραξης «CONSORTIUM PROMETHEUS GAS S.A – DAMCO S.A» και του υπεργολάβου κατασκευής «AVAX S.A», ώστε να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Αγωγού στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Καρυωτίσσης, Αγίου Λουκά, Γαλατάδων και Εσωβάλτων. Ειδικότερα, θα ενημερώσουν αναλυτικά τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές γης του Δήμου ως προς τα εξής:

  • Καθορισμός των διαδρομών του Αγωγού Φυσικού Αερίου με Αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών γης για τη Ζώνη Εργασίας
  • Αποζημίωση για την καταστροφή της ηρτημένης εσοδείας (καλλιεργειών, καρπών κλπ.)
  • Ζώνες Νόμιμων Περιορισμών Κυριότητας, Εργασίας ή Αποζημίωσης και Προστασίας
  • Βασικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου του Έργου, απέναντι στους ιδιοκτήτες των θιγόμενων ιδιοκτησιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].