Ο ∆ιοικητής και το προσωπικό της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Πέλλας ευχαριστεί τις επιχειρήσεις :

• Ταβέρνα «Παραδοσιακό

• Ταβέρνα «∆ιαχρονικό

• Ταβέρνα «Καρατζοβίτισα

• Ταβέρνα «το Ταβερνάκι

• Ταβέρνα «∆ιόνυσος

• Ταβέρνα «Τσολιάς»

για την ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά παροχής σίτισης στους συµµετέχοντες στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην ορεινή περιοχή του Λουτρακίου.

Η παρούσα επιστολή αποτελεί µια ελάχιστη ένδειξη εκτιµήσεως έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης αυτής πρωτοβουλίας.

Ο ∆ιοικητής

Ζώης Κ. Γιώτης

Πύραρχος