Στην επιτροπή λογοδοσιας που διεξήχθη σήμερα στο περιφερειακό συμβούλιο, η παράταξης μας έθεσε θέματα ασφάλειας και αρμοδιότητας σχετικά με τον φωτισμό κόμβων και γεφυρών.

Μάλιστα, αποδείξαμε με στοιχεία των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και ανάλογες πράξεις άλλων περιφερειών ότι ο φωτισμός σχετίζεται με αρμοδιότητα της περιφέρειας. Επειδή η απάντηση του κυρίου Τζαμτζή δεν μας καλύπτει , θα θέσουμε το ερώτημα στο αρμόδιο υπουργείο ως επίκαιρη ερώτηση η έστω ως απλή ερώτηση μέσω του ανεξάρτητου βουλευτή Λαρίσης Κωνσταντίνου Φλώρου . Έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το εν λόγω ζήτημα.

Δήμος Κυριλίδης
Περιφερειακός σύμβουλος
Επικεφαλής Μακεδονία Μπροστά