Στις 19.04.2024, οι κάτοικοι της πόλης της Αριδαίας ενημερώθηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας, ότι «…οι διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβη στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Αριδαίας, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα… το δείγμα που λήφθηκε στις 11.04.2024 από τον δυτικό περιφερειακό (Πυροσβεστική Υπηρεσία) παρουσίασε αύξηση της περιεκτικότητας σε αρσενικό». Συγκεκριμένα με όριο τα 10 μgr/l μετρήθηκε περιεκτικότητα 18 μgr/l.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Αλμωπίας συνέστησε στους κατοίκους «να μη χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ως πόσιμο μέχρι την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος με την εξεύρεση μόνιμης πλέον λύσης…».

Το πρόβλημα είναι σοβαρό και αφορά την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων της πόλης.

Το ΚΚΕ το είχε αναδείξει και στη Βουλή με σχετική Ερώτηση (3957/12.2.2020), χωρίς να έχει έως και σήμερα αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, το αρσενικό είναι συσσωρευτικό στον ανθρώπινο οργανισμό και δεν αποβάλλεται ποτέ. Μάλιστα προσλαμβανόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω του πόσιμου νερό σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του επιτρεπόμενου ορίου των 10Mg/t, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα δερματολογικά, πνευμονολογικά, νευρολογικά, καρδιολογικά και αιμοποιητικά, καθώς επίσης μπορεί να προκαλέσει καρκινογένεση.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων και της πλήρους ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της E.E., που προωθήθηκε συστηματικά από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και συνεχίζει να προωθεί η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Σύμφωνα όμως με τις λαϊκές ανάγκες, το νερό, είναι φυσικός πόρος στρατηγικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, των οικοσυστημάτων, του περιβάλλοντος και για την εγχώρια παραγωγή και γι αυτό πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση για:

– Να δοθεί με κρατική ευθύνη η δυνατότητα υδροδότησης της πόλης της Αριδαίας, Δήμου Αλμωπίας με κατάλληλο πόσιμο νερό, χαμηλής τιμολόγησης.

– Τη χορήγηση, μέχρι την επίλυση του προβλήματος, δωρεάν εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους.

 

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας