Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ), ύψους 85 εκ. ευρώ, που αφορά στην αντιμετώπιση ζητημάτων των περιοχών με τα μεγαλύτερα προβλήματα σε οχτώ Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Το Σχέδιο βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρούς κανόνες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να εφαρμόζουμε.
Εξάλλου, η στρατηγική του συγκεκριμένου Σχεδίου εγκρίθηκε πρόσφατα με συντριπτική πλειοψηφία από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν οι οχτώ Δήμοι και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Λυπούμαστε που μετά επτά χρόνια ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και η διοίκησή του αδυνατούν ακόμη να κατανοήσουν ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν συγκεκριμένα κριτήρια και κανόνες και δεν χωρούν πολιτικά παιχνίδια. Άλλωστε, στη λογική της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι – «υποχείρια».