Μαζί του ο Δήμαρχος Έδεσσας Τάκης Γιάννου και ο πρόεδρος του συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Γιάννης Χατζηπέγιου

Jpeg

Δρομολογήθηκε λύση για την γρήγορη ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού «Μ. Αλέξανδρος» και περιβάλλοντος χώρου»
Επαναβεβαιώθηκε η υποστήριξη της για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η ανασκαφή του ανακτόρου στην Αρχαία Πέλλα
Την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη επισκέφτηκε ο βουλευτής Πέλλας Γιάννης Σηφάκης μαζί με τον δήμαρχο Έδεσσας Τάκη Γιάννου και τον πρόεδρο του συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Γιάννη Χατζηπέγιου.
Το θέμα ήταν :
• η συμβολή του Υπουργείου στην ανάθεση του έργου στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Πέλλας και στην αρχαιολόγο κ. Μπετίνα Τσιγαρίδα που προΐσταται της υπηρεσίας,
• η βοήθεια του Υπουργείου στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Έδεσσας και την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την ανάθεση του υποέργου «Στερέωση , συντήρηση και αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Χουνκιάρ τζαμί στην Έδεσσα» από το συνολικό έργο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού «Μ.Αλέξανδρος» και περιβάλλοντος χώρου» για το οποίο έχει εξασφαλιστεί η ένταξη του στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1.172.282,69 €
• στην δυνατότητα ανάληψης από το Υπουργείο και του υποέργου των μελετών ( στατική, θέρμανσης-ψύξης, ύδρευσης- αποχέτευσης, πυρόσβεσης-πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων) για το οποίο έχει εγκριθεί ή χρηματοδότηση στα πλαίσια του έργου
Η Γενική Γραμματέας αποφάσισε ( μετά από επικοινωνία με την προϊσταμένη της αρχαιολογίας της Πέλλας) την ανάθεση του έργου στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Πέλλας και την διαβίβαση σε αυτήν του φακέλου του έργου. Θα εξετάσει την δυνατότητα ανάληψης της ανάθεσης των μελετών από το Υπουργείο. Ακόμη έδωσε εντολές για την προώθηση της προγραμματικής σύμβασης.
Ο βουλευτής έθεσε ξανά στην κ. Βλαζάκη το θέμα της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ αρχαιολογικών εργασιών για το ανάκτορο της Πέλλας παίρνοντας ξανά την θετική της τοποθέτηση για την υποστήριξη της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ακόμη προχωρά η ένταξη στο ΙΝΤΕRREG του τζαμιού στην Έδεσσα.
Θα εξετάσει ως επόμενα έργα την αναβάθμιση του Λόγγου στην Έδεσσα, την αποκάλυψη της «αρχαίας Εγνατίας Οδού» που διέσχιζε όλη την Πέλλα και του κάστρου της Χρυσής μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του μέσω διασυνοριακού προγράμματος στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Αλμωπίας.
Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό στην Πέλλα με όλους τους δυνατούς τρόπους ακόμη και μέσα σε συνθήκες οικονομικών δυσκολιών της χώρας.