Οι σπουδαστές του τομέα Οικονομίας & Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΠΑΣΤΕΡ στο πλαίσιο των μαθημάτων και με γνώμονα την παροχή αφενός υψηλού επιπέδου κατάρτισης αφετέρου και την προσομοίωση των σπουδαστών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων για την πόλη της Θεσσαλονίκης το διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2019.


Ειδικότερα η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου που εκτός από τις ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα περιελάμβανε ερωτήσεις συμφωνίας ή διαφωνίας (likert scale) σε οκτώ (8) Βασικούς άξονες (Ασφάλεια, ΑΜεΑ, ΜΜΜ, Αθλητισμός & Πολιτισμός, Πράσινη πόλη, θέσεις στάθμευσης, καθαριότητα, θέσεις εργασίας).

Οι σπουδαστές, αφού ανέλυσαν με στατιστική επεξεργασία τα δεδομένα (μέσω ηλεκτρονικών προγραμμάτων) στη συνέχεια παρουσίασαν με πίνακες και διαγράμματα τις απαντήσεις των ερωτώμενων.