Την Πέμπτη 10 Μαρτίου το edessanews.gr ανέβασε ένα link εκ παραδρομής έτσι ακριβώς όπως μας στάλθηκε από το site greekhandball. Στον τίτλο το ανωτέρω άρθρο ανέφερε «Β. Μακεδονία».

 

Αμέσως μόλις αντιληφθήκαμε ως edessanews την ανωτέρω φράση διορθώσαμε τον τίτλο από “Β. Μακεδονία” σε πόλη Μπίτολα. Το edessanews καταδικάζει και δεν συμμερίζεται οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Με τα τιμής Αναστάσιος Δούκλης.