Αγωνίστηκαν παλιοί και καινουργιοι αθλητές με την βοήθεια του προπονητή μας ΧΑΝΤΖΉ ΘΩΜΆ ο οποίος είναι περήφανος για την πρόοδο και την προσπάθεια των παιδιών !

Συγχαίρουμε  τους γονείς που στηρίζουν τα παιδιά τους και τους ευχαριστούμε επίσης για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο του προπονητή. 26 σωματεία έδωσαν παρών στους αγώνες με το δικό μας να κατακτά την 8η θέση και αυτό χάρης της συνεργασίας παιδιών – δασκάλου ! Ένα τελευταίο ευχαριστώ να δώσουμε στην ΤΣΌΚΑ ΡΑΦΑΈΛΑ και στον ΤΣΟΎΤΣΑ ΧΡΉΣΤΟ που ηταν διπλα μας, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα.


Οι διακρίσεις των αθλητών μας είναι η εξής:
1η ΘΕΣΗ
– ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΧΡΉΣΤΟΣ
– ΚΑΡΑΤΖΌΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
– ΠΑΛΤΊΔΟΥ ΕΙΡΉΝΗ
– ΜΠΑΚΊΡΤΣΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
– ΟΎΤΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
–  ΦΏΤΟΓΛΟΥ ΚΆΣΣΑΝΔΡΟΣ
– ΧΑΤΖΗΙΩΆΝΝΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
2η ΘΈΣΗ:
– ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ
– ΒΛΑΔΊΚΑ ΚΑΤΕΡΊΝΑ
– ΒΛΑΔΊΚΑ ΙΩΆΝΝΑ
– ΓΈΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
– ΓΈΡΓΗΣ ΠΈΤΡΟΣ
– ΓΙΌΝΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
– ΤΑΟΥΣΆΝΗ ΘΕΟΔΏΡΑ
– ΚΑΡΑΣΑΒΉΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ
– ΚΑΡΠΟΎΖΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
– ΜΠΈΝΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΉΝΑ
– ΝΙΚΟΛΑΐΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
– ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΏΤΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ
3η ΘΈΣΗ :
– ΒΛΑΔΊΚΑΣ ΑΝΤΏΝΗΣ
– ΓΈΡΓΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ
– ΔΗΜΠΡΆΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
– ΜΉΧΟΣ ΠΈΤΡΟΣ
– ΜΙΤΣΑΡΆΚΗΣ ΣΩΤΉΡΗΣ
– ΠΟΤΊΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ
– ΣΑΜΑΡΊΝΟΥ ΝΙΚΟΛΈΤΑ
4η ΘΈΣΗ :
– ΧΟΪΑΡΙΔΗΣ ΣΤΆΘΗΣ
5η ΘΈΣΗ:
– ΣΑΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
7η ΘΈΣΗ :
– ΠΟΎΠΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ